Bibliometrijski izveštaj
o naučnim časopisima
iz Republike Srbije

Bibliometrijski izveštaj dostupan je sa akademskog IP domena u Srbiji. Neophodno je u internet browser-u podesiti proxy server odgovarajućeg univerziteta.